سه سازمان دانشی برتر ایران معرفی شدند

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، بانک پاسارگاد و شرکت پتروشیمی بندر امام به عنوان سه سازمان دانشی برتر (MAKE) در ایران شناخته شدند.

سه سازمان دانشی برتر ایران معرفی شدند

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه جهانی سازمان دانشی برتر (MAKE) در ایران، امروز یکشنبه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس انجمن مدیریت دانش محور در اتریش، رییس شورای عالی راهبری جایزه جهانی (MAKE) در ایران، جمعی از دانشگاهیان و صاحبان صنایع برتر کشور در محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

هیات داوران بر اساس 150 شاخص (MAKE) جهانی در حوزه مدیریت دانش، نوآوری و سرمایه فکری به ارزیابی صنایع و سازمان های متقاضی حضور در این رقابت پرداخته و نهایتا 5 شرکت را در مرحله نهایی معرفی کردند.

شرکت پتروشیمی بندر امام، بانک پاسارگاد، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و گروه شهید میثمی، 5 مجموع راه یافته به مرحله نهایی رقابت های MAKE در ایران بودند که امروز سه شرکت نخست بعنوان سازمان های برتر دانشی انتخاب و معرفی شدند.

این شرکت برتر جهت رقابت های آسیایی به مرحله بعد رقابت های MAKE اعزام خواهند شد.

ارزیابی MAKE از سال 1998 بعنوان بزرگترین و معتبرترین ارزیابی جهانی در حوزه مدیریت دانش محور سازمانی در سراسر جهان و در سه سطح ملی، قاره ای و بین المللی برگزار می شود.

این جایزه بزرگترین و معتبرترین مرجع ارزیابی و هدایت سازمان های دنیا در ارزش آفرینی دانش محور به شمار می آید.