حذف آلاینده‌های صنعتی با استفاده از نانولوله‌های فتوکاتالیستی

محققان دانشگاه تهران با همکاری محققان دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا، با سنتز نانوذرات اکسیدتیتانیوم به صورت نانولوله موفق به حذف آلاینده‌های آلی از پساب‌های صنایعی همچون نساجی، پتروشیمی شدند

حذف آلاینده‌های صنعتی با استفاده از نانولوله‌های فتوکاتالیستی

برخی از اکسیدهای فلزی نیمه رسانا در زمره مواد فتوکاتالیست قرار دارند. امروزه فرایندهای فتوکاتالیستی مبتنی بر تابش نور خورشید، توجهات بسیاری را به منظور کاربرد در حوزه های مختلف به خود جلب کرده است. 

 در بین اکسیدهای فلزی، دی اکسید تیتانیوم با یک ساختار بلوری خاص، به عنوان یک ماده فتوکاتالیست با بازدهی بالا شناخته شده و در بسیاری از پژوهش های پیشین، نانوذرات اکسید تیتانیوم به شکل پودر مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. 

 اصلاح و تولید این مواد فتوکاتالیستی با شکل ها و روش های متفاوت می تواند موجب بهبود عملکرد فتوکاتالیزوری این مواد شود.

 سنتز نانولوله هایی از جنس دی اکسید تیتانیوم با فعالیت فتوکاتالیستی بالا تحت تابش نور مرئی را از اهداف انجام این پژوهش برشمرد و عملکرد این نانولوله ها در فرایند حذف آلاینده های آلی از محیط های آبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

 روش الکتروشیمیایی اکسیداسیون آندی به عنوان یک روش سریع، آسان و ارزان به منظور سنتز نانولوله های دی اکسید تیتانیوم مورد استفاده قرار گرفته و همچنین از نانوذرات فلزات نجیب نقره و پالادیم برای افزایش بیشتر خواص فتوکاتالیستی نانولوله ها کمک گرفته شده است.

منبع :