اعلام شرایط وروددانش‌آموزان پایه نهم استعداد درخشان به سمپاد

رئیس مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان شرایط ورود دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان به دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی۹۶-۹۵ را طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد.

اعلام شرایط وروددانش‌آموزان پایه نهم استعداد درخشان به سمپاد

حسین شجاعی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان بخشنامه شرایط و ضوابط ورود دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان به دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را به مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: 
به استناد بند سه مصوبه جلسه ۶۳۵ مورخ ۷۸.۲.۳۰ شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص «ضوابط اختصاصی ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نحوه انتقال دانش‌آموزان» و همچنین بند ۵ مصوبه چهاردهمین جلسه هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مورخ ۱۳۶۸.۱۲.۲۰ به منظور استقرار ساز و کار تشخیصی مناسب و نظام پذیرش کیفی، عادلانه و منطقی دانش‌آموز در این مدارس به این وسیله شرایط و ضوابط ورود دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان به دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۵ تعیین و جهت اقدام مقتضی به شرح زیر اعلام می‌شود.

ضمنا شرایط و مقررات شرکت دانش‌آموزان پایه نهم سایر مدارس (غیر استعدادهای درخشان) در آزمون تکمیل ظرفیت ورودی پایه دهم دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه استعدادهای درخشان طی دستورالعملی جداگانه متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱ تمامی دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ که معدل کل سالیانه هم پایه هفتم و هشتم در خرداد ۱۷ و بالاتر از آن باشد می‌توانند بدون شرکت در آزمون ورودی در پایه دهم دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان ادامه تحصیل دهند.

۲ دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ که معدل کل سالانه آنان در خرداد در یکی از پایه‌های هفتم یا هشتم ۱۷ و بالاتر و در پایه دیگر (هفتم یا هشتم) بین ۱۶ تا ۱۶:۹۹ باشد نیز در صورت تایید شورای معلمان مدرسه و تصویب نهایی در شورای مدرسه محل تحصیل فعلی خود پس از صدور مجوز اداره استعدادهای درخشان استان بدون شرکت در آزمون ورودی مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصیل در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان هستند. در تعیین و صدور رأی نهایی، مؤلفه‌های عدم کسب حدنصاب معدل (بیماری‌های خاص، مشکلات خانوادگی و ...) استعدادها و توانایی‌های دانش‌آموز بر اساس نظر معلمان، مربیان و مشاوران سوابق فعالیت‌های برجسته تحصیلی، پژوهشی، پرورشی و فرهنگی دانش‌آموز توسط شورای معلمان و شورای مدرسه مبنا قرار گیرد. در صورت عدم تایید لازم است دانش‌آموز در آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان شرکت کند.

۳ از آن دسته از دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ که معدل کل سالانه آنان در پایه هفتم و هشتم کمتر از ۱۷ باشد، لازم است جهت ورود به پایه دهم مدارس

منبع :