برترین مراکز مشاوره دانشگاهی معرفی شدند

مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برترین مراکز مشاوره را در بخش‌های ممتاز، نمونه، فعال و ساعی کشوری معرفی کرد.

برترین مراکز مشاوره دانشگاهی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم براساس عملکرد مراکز مشاوره دانشجویی در سال ۹۳، برترین مراکز مشاوره را در بخش های ممتاز، نمونه، فعال و ساعی کشوری معرفی کرد.

براساس این ارزیابی مرکز مشاوره دانشگاه تهران رتبه ممتاز کشوری را به خود اختصاص داد.

۱۱ مرکز مشاوره به عنوان مراکز مشاوره نمونه کشوری انتخاب شدند و در این میان مراکز مشاوره دانشجویی در ۱۹ دانشگاه به عنوان مراکز مشاوره فعال کشوری معرفی شدند.

براساس این گزاش، مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های زابل، زنجان و قوچان به عنوان مراکز مشاوره ساعی انتخاب شدند.

در این دوره از معرفی برترین ها مراکز مشاوره در دانشگاه های پیام نور، فنی و حرفه ای و فرهنگیان هم مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت ۳ مراکز مشاوره منتخب کشوری در این سه دانشگاه انتخاب شدند.

جدول برترین مراکز مشاوره دانشگاهی


ردیف عناوین بخش های برتر نام دانشگاه های برتر در هر بخش بر اساس عملکرد سال ۹۳
۱ مراکز مشاوره «ممتاز» کشوری دانشگاه تهران
۲ مراکز مشاوره «نمونه» کشوری دانشگاه های صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی شریف، علم و صنعت، علامه طبابایی، شهرکرد، کاشان، شهید باهنر کرمان و شهید بهشتی.
۳ مراکز مشاوره فعال کشوری دانشگاه های تبریز، گیلان، خلیج فارس، علوم انتظامی، هنر، گرگان، اراک، شهید رجایی، شهید مدنی آذربایجان، دامغان، بجنورد، بوعلی سینا همدان، دریانوردی وعلوم دریایی چابهار، سلمان فارسی، صنعتی کرمانشاه، صنعتی خواجه نصیرالین طوسی، صنعتی سهند تبریز، صنعتی شیراز و گلپایگان
۴ مراکز مشاوره «ساعی» کشوری دانشگاه های زابل، زنجان و قوچان
۵

مراکز مشاوره «منتخب »کشوری در دانشگاه های پیام نور، فنی و حرفه‌ای و فرهنگیان

مرکز مشاوره منتخب دانشگاه های پیام نور : مرکز قم

مرکز منتخب دانشگاه های فنی و حرفه ای : مرکز شهید مهاجر اصفهان

مرکز منتخب دانشگاه فرهنگیان : پردیس دختران شهید هاشمی نژاد مشهد

منبع :