بنای بزرگترین مزرعه خورشیدی شناور

بزرگترین مزرعه خورشیدی شناور در اروپا، با بیش از ۲۳ هزار صفحه خورشیدی روی سطح منبع آب کوئین الیزابت دوم در سوری افتتاح می‌شود.

بنای بزرگترین مزرعه خورشیدی شناور

انتظار می‌رود این مزرعه که که ابعادی برابر هشت میدان فوتبال دارد، سالانه 5.8 میلیون کیلووات برق تولید کند. از این انرژی برای تامین برق مورد نیاز مرکز تصفیه آب در نزدیکی مزرعه خورشیدی استفاده خواهد‌شد.

به گفته شرکت آب تیمز، ساخت این مزرعه خورشیدی که وسعتی برابر 13 کیلومتر دارد، در اواخر ماه مارس به پایان خواهد‌رسید. وسعت پنل‌های خورشیدی شناور در این نیروگاه برابر 57500 متر مربع خواهد‌بود.

میزان برق تولید شده در این نیروگاه برابر برق سالانه مصرفی 1800 خانه مسکونی است. منبع آبی که نیروگاه روی آن ساخته می‌شود، تحت نظر شرکت آب تیمز قرار دارد اما بودجه ساخت نیروگاه توسط شرکت انرژی خورشیدی Lightsource تامین شده‌است. 

پیش از این بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور اروپا در هاید منچستر افتتاح شده‌بود. وسعت این نیروگاه شناور 45500 متر مربع است،‌اما این نیروگاه و نیروگاه جدید در کنار بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور جهان ذره‌ای کوچک به چشم می‌آیند. شرکت ژاپنی کیوکرا درحال ساخت بزرگترین نیروگاه شناور خورشیدی روی سد یاماکورا است که در نهایت وسعتی برابر 180 هزار متر مربع خواهد‌داشت.

منبع :

فائزه امیری