نوروز 96

ساخت پوست جدید برای ربات‌ها

محققان دانشگاه کرنل یک نوع پوست با خاصیت برق درخشی را توسعه دادند که انعطاف پذیر بوده و تا بیش از شش برابر اندازه اصلی خود کشیده شده و از خود نور ساطع می‌کندمحققان دانشگاه کرنل یک نوع پوست با خاصیت برق‌ درخشی را توسعه دادند که انعطاف پذیر بوده و تا بیش از شش برابر اندازه اصلی خود کشیده شده و از خود نور ساطع می‌کند

به گزارش ایسنا، برق درخشی به حالتی گفته می‌شود که در آن برخی مواد که تحت تاثیر میدان برق متناوب قرار می‌گیرند، از خود نور سرد ساطع می‌کنند.

به گفته این محققان، این کشف می‌تواند به پیشرفت‌های مهمی در زمینه مراقبت‌های بهداشتی، حمل و نقل، ارتباطات الکترونیکی و زمینه‌های دیگر منجر شود.

به گفته محققان این پژوهش، این ماده می‌تواند بر روی بدن یک ربات تعبیه شده و همراه با حرکات آن ربات کش بیاید. این خازن ساطع کننده نور فوق الاستیک (HLEC) می‌تواند بیش از دو برابر فشاری را که قبلا بر روی صفحه نمایش‌های کششی سابق آزمایش شده بود را تحمل کند.

محققان این پژوهش در یک مقاله که در مجله Science منتشر شده است، اظهار کردند: ما می‌توانیم این پیکسل‌های تغییر رنگ دهنده را بر روی ربات‌ها قرار دهیم و در حال حاضر ما توانایی تغییر رنگ آنها را داریم.

منبع :

توابع و معادلات درجه دوم ،قدرمطلق ،جزء صحیح از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی