نوجوانی دوره گذر از کودکی است

نوجوانی دوره ایست میان مرحله کودکی و بزرگسالی که تغییرات بزرگی را شامل می‌شود.

نوجوانی دوره گذر از کودکی استمجتبی کاشانی روانشناس عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: نوجوانی دوره بزرگی در زندگی بوده که تغییراتی از جمله شکل گیری هویت فردی و اجتماعی، مشکل در برقراری روابط با بزرگسالان، همجنس و دگر جنس گرایی، تضاد بین ارزش‌های اجتماعی و شخصی، شناخت و پرسشگری و از همه مهمتر بلوغ در فرد اتفاق می‌افتد.

وی افزود: مشکلاتی اغلب به دلیل درک نادرست یاد عدم درک تغییر تحولات روانی و فیزیکی از سوی والدین، اطرافیان و حتی نوجوان باعث ایجاد بحران شده که عدم شناخت صحیح و مقابله غیر عاقلانه با این تغییرات موجب بروز واکنش‌های حاد روان شناختی و عاطفی و در نتیجه ایجاد مشکلاتی خواهد شد.

کاشانی تصریح کرد: درک شرایط نوجوان توسط والدین مهم بوده و آنها نیز روزی خودشان این مراحل را پشت سر گذاشته که معمولا متاسفانه پدر و مادرها رفتاری که در دوران نوجوانی خود با آن شده را به صورت ذاتی و غیر عمد بر فرزندان خود نیز اعمال خواهند کرد.

این روانشناس در پایان ادامه داد: به یاد داشته باشید که نوجوانان تمایل ندارند که به چشم کودک به آنها نگریسته و خواهان استقلال طلبی بوده و از طرفی نیز احساس نیازهای عاطفی به والدین باعث ایجاد دوگانگی شده و همین امر موجب جهت گیری‌های احساس و نگرش‌های یک سویه به زندگی می‌شود.

منبع :