عدم خود باوری، لجبازی را تقویت می‌کند

لجبازی یکی از رفتارهای منفی است که به دلیل عدم خود باوری در موقعیت‌های مختلف در فرد ایجاد می‌‎شود.

عدم خود باوری، لجبازی را تقویت می‌کندمجید ابهری رفتار شناس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: لجبازی یکی از رفتارهای منفی است که به دلیل عدم خودباوری در موقعیت های مختلف در فرد ایجاد شده و فرد همانند یک کودک اصرار دارد که حرف، حرف خودش باشد.

وی تصریح کرد: بروز لجبازی به دلیل عدم اعتماد به نفس و خودباوری است که فرد سعی دارد با بروز لجبازی اقتدارش را نشان دهد.

این رفتار شناس ادامه داد: عامل دیگری که به ایجاد این حالت منجر میشود،لحن صحبت کردن وشیوه گفتگوی طرفین است.گاهی اوقات لحن صحبت خانم یا اقا آنقدر تند وتلخ واهانت امیز می شود که راهی جز لجبازی باقی نمیگذارد بنابراین برای جلوگیری از این رفتار ،باید در لحظه حساس با او مدارا کرده و خود را در مقابل یک کودک لجوج احساس کنید.

ابهری گفت: در مقابل شخص لجباز، از کلمات منفی و پوزخند استفاده نکنید اگر همسرتان در حالت لجبازی دقایق طولانی را به بحث کردن وحرف زدن طولانی پرداخت،اجازه دهید که برای تخلیه هیجانی، کامل حرفهایش را بزند چون در ارام سازی او بسیار موثر است.

منبع :