مهارت همکاری متقابل را به فرزندتان یاد دهید

به فرزندتان یاد دهید که در ازای همکاریش با او همکاری خواهید کرد.

مهارت همکاری متقابل را به فرزندتان یاد دهیدسارا فغانپور روانشناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: برای اینکه فرزندتان مفهوم همکاری را یاد بگیرد، به او یاداوری کنند که در ازای همکاریش با شما، با او همکاری خواهید کرد.

وی تصریح کرد: اگر فرزندتان از شما تقاضایی دارد که انجامش اسیبی به او نمی زند سعی کنید اجازه انجام کار را به او داده و در موقعیت های مشابه هنگامی که شما خواسته ای دارید در مواجه با امتناع وی، یادآوری کنید که اگر همکاری نکند دیگر از جانب شما نیز همکاری نخواهد دید.

این روانشناس ادامه داد: اغلب والدین در هنگام اصرار ورزیدن فرزند ، تسلیم خواسته او شده و حتی در موقعیت هایی که انتظار همکاری با فرزندشان را دارند از کمک انها  استفاده نمی کنند چرا که معتقدند انها نمی توانند به درستی همکاری کنند.

فغانپور گفت: اما والدین باید در نظر داشته باشند که همین کمک نگرفتن ها به خودی خود این پیام را به فرزند می دهد که انها می توانند بدون انجام هیچ گونه تلاشی هر چه که می خواهند را بدست آورند. 

منبع :