سنجاقک‌ها رکوردار پرواز شدند

سنجاقک‌ها رکورددار پرواز طولانی در میان حشرات و پرندگان است.

سنجاقک‌ها رکوردار پرواز شدند

بررسی های جدید نشان می دهد رکورد طولانی‌ترین پرواز بی‌وقفه متعلق به گونه‌ای از سنجاقک‌ها به نام «آسیابک» است که با طول تقریبی چهار سانتیمتر، می تواند بیش از هفت هزار کیلومتر را به طور پیوسته پرواز کند این در حالی است که پیش از این تصور می شد نوعی پروانه به نام «پروانه ملکه» طولانی ترین مسیر پرواز را به خود اختصاص داده است.

این سنجاقک هنگام مهاجرت هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوس‌ها به طور پیوسته پرواز می‌کند. این رقم درباره پروانه های ملکه حدود چهار هزار کیلومتر اعلام شده بود. علت اصلی توان بالای پرواز طولانی «آسیابک‌ها»، ترکیب ژنی آنها است.

پژوهشگران معتقدند که بدن این حشرات برای سفرهای طولانی مدت تکامل یافته است و این حشرات در مکان هایی زندگی می کنند که لازم است به پروازهای طولانی مبادرت کنند و درنتیجه، بدن آنها برای این شرط حیات، سازگاری دارد.

سطح بال‌های این حشرات در مقایسه با همنوعان خود بسیار بیشتر بوده و امکان پرواز گلاید یا بدون بال‌زدن را برای آنان امکان‌پذیر می‌سازد. این حشرات با استفاده از جریان‌های باد و حتی طوفان‌های دریایی، پرواز گلاید یا بدون مصرف انرژی را تا رسیدن به مقصد ادامه می‌دهند.