آزمون‌های کانون برای آمادگی آزمون تیزهوشان

کانون برای آمادگی آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان برنامه‌ی ویژه‌ای دارد:

آزمون‌های کانون برای آمادگی آزمون تیزهوشان


کانون برای آمادگی آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان برنامه‌ی ویژه‌ای دارد:


1-سه آزمون جمع‌بندی در تاریخ‌های 3، 10 و 17 ادردیبهشت سال 95، برای آمادگی بیشتر در آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان در نظر گرفته شده است.

دقت داشته باشید با توجه به همزمانی تاریخ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و آزمون‌ کانون در 24 اردیبهشت سال 95، تغییر برنامه زمانی آزمون‌های مقطع نهم متوسطه به صورت زیر می‌باشد:

برنامه جدید

برنامه قدیم

3 اردیبهشت

3 اردیبهشت

10 اردیبهشت

-------

17 اردیبهشت

17 اردیبهشت

--------

24 اردیبهشت


2-برای آمادگی بیشتر کتاب 10 آزمون جامع  در دسترس شما قرار دارد . این کتاب مناسب‌ترین گزینه برای جمع‌بندی دروس در یک ماهه‌ی قبل از آزمون ورودی است.


3-دانش‌آموزانی که عضو کانون نیستند یعنی کسانی که تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اند، برای استفاده از برنامه ی ویژه‌ی دانش‌آموزان نهم و ششم و ثبت‌نام در سه آزمون جامع پایانی کانون به نمایندگی‌های کانون مراجعه کنید.


­­­­

موارد امتحانی آزمون‌های جامع به صورت زیر است:


مقطع نهم

نام درس

تعداد سوال

ضریب

استعداد تحلیلی

15

1

قرآن و پیام‌های آسمان

8

2

ادبیات فارسی

15

2

اجتماعی

15

1

علوم

17

2

ریاضی

20

3

مجموع

90مقطع ششم

نام درس

تعداد سوال

ضریب

استعداد تحلیلی

15

1

قرآن و پیام‌های آسمان

8

2

ادبیات فارسی

10

2

اجتماعی

7

1

علوم

10

2

تفکر و پژوهش

5

1

ریاضی

15

3

مجموع

70


نکته مهم : بودجه بندی آزمونهای جامع گروه ششم دبستان، از «کل محتوای کتاب درسی »خواهد بود.