دانلود پاسخ تشریحی آزمون 14 اسفند 94

پاسخ تشریحی آزمون 14 اسفند 94 را اینجا دانلودکنید.فایل های ضمیمه
دایره از هندسه 2
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : حامد آصفی