نوروز 96

ویژگی‌های آزمون21اسفند گروه‌های کنکوری

نکات مهم آزمون21 اسفند کنکوری هاویژگی های آزمون21اسفند گروه های کنکوری

فایل های ضمیمه
گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره