اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتردانشگاه‌های تهران-12 اسفند

اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتردانشگاه‌های تهران-12اسفند

اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتردانشگاه‌های تهران-12 اسفند

سومین سری از اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان معدل بالای دانشگاه های برتر تهران، این بار در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، به دانشجویان یادشده اهدا گردید.

در این طرح، به هر دانشجو تا سقف 150 هزار تومان، با تعیین نام کتاب از سوی دانشجویان سخت کوش، کتاب اهدا می گردد. گفتنی است به همراه کتاب های مورد نظر دانشجویان، عکس دسته جمعی دانشجویان واجد شرایط این طرح که در تاریخ 5 دی 94 در کنار مجسمه فردوسی به یادگار گرفته شده بود، به آنان تقدیم شد.

اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتردانشگاه‌های تهران-12 اسفند


اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتردانشگاه‌های تهران-12 اسفند


اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتردانشگاه‌های تهران-12 اسفند

اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتردانشگاه‌های تهران-12 اسفند

اهدای کتاب دانشگاهی به دانشجویان برتردانشگاه‌های تهران-12 اسفند