نوروز 96                                                                          خلاصه درس 7- دین و زندگی پیش دانشگاهی


دانش آموزان عزیز جزوات در یک نگاه ، برای مرور سریع و آسان شما در روزهای نزدیک به آزمون تهیه شده است که امیدواریم مورد استفاده

 شما قرار گیرد.

                                                                                                                                  موفق و مؤید باشید. 

                                                                                                                                                                    گلشنی- هندی - اسدیان‌پور

خلاصه درس 7- دین و زندگی پیش‌دانشگاهی


فایل های ضمیمه
تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی