بودجه بندی سوالات کنکور سراسری رشته‌ی ریاضی در 4 سال اخیر

بودجه بندی کنکور رشته ریاضیکنکوری های عزیز رشته ریاضی بودجه بندی سوالات کنکور سراسری رشته ی ریاضی در 4 سال اخیر را در پیوست ذیل دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه
فصل سوم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی.
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین قنبری