امکان شناسایی مولکول، با تصویربرداری تلفن همراه

به زودی امکان شناسایی زیست مولکول‌ها با تصویربرداری توسط تلفن همراه فراهم می‌شود. این کار با استفاده از یک سیستم میکروسیالی قابل انجام است.

امکان شناسایی مولکول، با تصویربرداری تلفن همراه

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تشخیص طبی از جمله حوزه هائی است که محدودیت های بسیاری در آن وجود دارد؛ دلیل این محدودیت ها، الزامات ویژه برای شناسایی مولکول های و نشانگرهای بیماری است. این الزامات موجب پیچیده تر شدن فرآیند و افزایش هزینه تشخیص بیماری می شود.

رستم اسماعیل اف از محققان مؤسسه مهندسی پزشکی، برروی فناوری جدیدی کار می کند که با استفاده از آن می توان تشخیص بیماری را به شکل ساده تری انجام داد. در میان الزامات اصلی برای ساخت این ابزار می توان به بخش نمایش نتایج اشاره کرد که باید نسبت به محیط ها و شرایط مختلف انطباق پذیر باشد.

این گروه تحقیقاتی برای ایجاد یک سیستم گزارش دهی کمی، روش جدیدی ارائه کرده که در آن از شیمی تجزیه و پردازش تصویری بهره گرفته می شود. با این روش می توان اطلاعات کمی مختلفی را درباره مولکول های اسیدهای نوکلئیک منفرد به دست آورد و این کار توسط یک تلفن همراه انجام می شود.

در این روش از فناوری میکروسیالی موسوم به SlipChip استفاده شده است؛ فناوری که اسماعیل اف چند سال قبل آن را ارائه کرده بود.

SlipChip یک آزمایشگاه روی تراشه سیار است که از آن برای سنجش غلظت مولکول های منفرد استفاده می شود. هر SlipChip یک برنامه پیچیده را رمز گشایی می کند تا مولکول های منفرد نظیر DNA یا RNA با استفاده از یک دیواره نانومقیاس، شناسایی شوند.

جزئیات مربوط به این فناوری که در آن از این سیستم برای شناساییDNA ویروس هپاتیت C استفاده شده، در قالب مقاله ای با عنوان Reading Out Single-Molecule Digital RNA and DNA Isothermal Amplification in Nanoliter Volumes with Unmodified Camera Phones در نشریه ACS Nano منتشر شده است.

منبع :