برگزاری مسابقه ملی سازه‌های ماکارونی در دانشگاه شهیدبهشتی

مسابقه ملی سازه‌های ماکارونی دانشگاه شهیدبهشتی روز جمعه ۱۴اسفند ۹۴برگزار می‌شود.

برگزاری مسابقه ملی سازه‌های ماکارونی در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، «مسابقه ملی سازه های ماکارونی» در پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، روز جمعه ۱۴ اسفند ۹۴ از ساعت ۸ الی ۲۰ برگزار می شود.

این مسابقه در پدیس فنی شهید عباسپور واقع در تهران، بزرگراه شهید زین‌الدین، خروجی خیابان  احسان - بلوار بهار برگزار می شود.

منبع :