توسعه زبان فارسی اولویت اصلی دانشگاه آزاد

مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد از توسعه زبان فارسی در این دانشگاه خبر داد و گفت: اجرای جایزه کتاب سال این دانشگاه با محوریت زبان فارسی و علوم انسانی برگزار می‌شود.

توسعه زبان فارسی اولویت اصلی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله اسماعیلی صبح امروز در نشست خبری در ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد گفت: جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد با عنوان «ابن سینا» ۱۵ اسفندماه در محورهای کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، اجتماع، تاریخ و جعرافیا و زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های اصلی دانشگاه آزاد توسعه زبان و ادبیات فارسی در کشور است، افزود: در این جشنواره بخش زبان و ادبیات فارسی به عنوان بخش ویژه بشمار می رود که در این بخش کتاب و پایان نامه های مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: برنامه داریم در سال آینده جایزه کتاب این دانشگاه را توسعه دهیم و تولیدات کشورهای دارای زبان فارسی را نیز در این جایزه بررسی کنیم.

اسماعیلی اظهار داشت: به این جایزه از ۹۰ واحد دانشگاه آزاد تعداد ۵۰۰ اثر ارسال شده است که پس از داوری آثار در مجموع تعداد ۲۰ اثر منتخب شد.

وی عنوان کرد: این جایزه با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی، ترویج ارزش های اخلاقی و انسانی با نگرش نیاز عمومی به علم و دانش، تجلیل از نویسندگان برجسته بومی دانشگاه آزاد و تشویق و ایجاد انگیزه برای نویسندگان جوان دانشجو برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد با بیان اینکه طی سال های اخیر به حوزه کتاب و کتابخوانی توجه زیادی نشده است، گفت: بیشترین عناوین ارسالی به دبیرخانه این جایزه در محورهای مدیریت، روانشناسی، دین و تعلیم و تربیت بوده است.

منبع :