همکاری مشترک علمی دانشگاه‌های ایران و قبرس

در دیدار معاون آموزشی وزیر علوم از دانشگاه‌های قبرس، هر دو طرف بر آمادگی خود برای تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه‌های مشترک آموزشی و علمی تاکید کردند.

همکاری مشترک علمی دانشگاه‌های ایران و قبرس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم از دانشگاه‌های ملی، دانشگاه آزاد و فردریک یونیورسیتی قبرس بازدید کرد.

وی از دانشگاه های ملی، آزاد و فردریک یونیورسیتی قبرس بازدید و با روسا و مدیران آنها به گفتگو پرداخت.

در این دیدارها معاون آموزشی از کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه های نامبرده بازدید و هر دو طرف بر آمادگی خود برای تبادل استاد و دانشجو و انجام پروژه های مشترک آموزشی و علمی تاکید کردند.

منبع :