هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان پسرانه شهید کلاهدوز واقع در منطقه 14 تهران درشهرک شهید کلاهدوز را هوشمندسازی نمود.

خانم خانجانی ، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1360 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 330 دانش آموز را در مقطع دبستان دوره اول ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را دو دستگاه پروژکتور، دو پرده هوشمند و دو دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 104/600/000 ریال (10میلیون و 460 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 454 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران