ورزش اثرات سکته قلبی را کاهش می‌دهد

تحقیقات پیشین نشان داده بود که ورزش احتمال زنده ماندن افراد بعد از سکته قلبی را افزایش می‌دهد. تحقیقات جدید نشان داده است که ورزش بر اثرات حمله قلبی در شرایط فرد بعد از سکته تاثیرگذار است.

ورزش اثرات سکته قلبی را کاهش می‌دهد

به گزارش ایسنا و به نقل از MNT، افسردگی یکی از اثرات سکته قلبی است. این شرایط در افرادی که به سکته قلبی دچار شده‌اند 3 برابر بیشتر پیش می‌آید.

افرادی که پیش از سکته به صورت مرتب ورزش انجام می‌داده‌اند کمتر دچار افسردگی بعد از سکته می‌شوند.

مدیر این تحقیقات از دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ می‌گوید: فعالیت فیزیکی از افسردگی بعد از سکته قلبی جلوگیری می‌کند. این مطالعات بر روی 120 هزار نفر انجام شد. این مطالعات نشان داد افرادی که به صورت مرتب ورزش می‌کردند کمتر دچار مشکلات بعد از سکته از جمله افسردگی شدند.

به صورت متوسط 150 دقیقه در هفته توصیه می‌شود. شروع ورزش حتی در دوران سالمندی بهتر از ورزش نکردن است و می‌تواند بر اثرات بیماری‌ها تاثیرگذار باشد. محققان معتقدند که هیچ گاه برای شروع ورزش دیر نیست.

منبع :