درسنامه‌ی ماتریس و دترمینان به همراه نکته و سوال

درسنامه‌ی فصل چهارم از هندسه تحلیلی (ماتریس و دترمینان) به همراه نکته و سوال نوشته شده است که مطالعه‌ی آن برای آزمون‌های اسفندماه مفید خواهد بوددانش آموزان عزیز رشته ریاضی

سلام


برای شما عزیزان درسنامه ی فصل چهارم از هندسه تحلیلی (ماتریس و دترمینان) به همراه نکته و سوال نوشته شده است که مطالعه ی آن برای آزمون های اسفندماه مفید خواهد بود


نویسنده : عباس اسدی امیرآبادی


فایل را از ذیل دانلود نمایید.
فایل های ضمیمه