جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

جلسه مسئولان نمایندگی‌های بنیاد علمی آموزشی قلمچی

جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

آخرین جلسه گروه اول مسئولان نمایندگی های بنیاد علمی آموزشی قلم چی در سال 1394، در روز 11 اسفند 1394، در سالن مهندس کرمی در ساختمان مرکزی بنیاد قلم چی برگزار شد.

در این جلسه به مناسبت دست یافتن به هدف 100000 دانش آموز بورسیه، از مسئولانی که در موارد مختلف بورسیه، شاخص های بالایی را احراز کرده بودند، تقدیر شد.


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

مسئولان نمایندگی و همکارانی که متعهد به ساخت مدرسه در استان خوزستان شده اند.


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

مسئولان نمایندگی و همکارانی که متعهد به ساخت مدرسه در استان خوزستان شده اند، به همراه مسئولانی که در زلزله منطقه آذربایجان به ساخت مدارس یک کلاسه اقدام نمودند.


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

برخی از مسئولان نمایندگی بنیاد قلم چی در کنار کیک  100000 دانش آموز بورسیه


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

آقای غبرایی مسئول نمایندگی بنیاد در واحد رشت پسران به همراه آقای نصرتی مسئول نمایندگی بنیاد در تبریز


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

مسئولان نمایندگی بنیاد قلم چی که بالاترین شاخص های بورسیه را داشته اند.


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

مسئولان نمایندگی کلان شهرهای بنیاد قلم چی


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

مسئولان واحدهای مناطق 6 گانه تهران به همراه مسئولان نمایندگی در استان تهران


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

بازرسان واحد شهرستان های بنیاد قلم چی


جلسه مسئولان نمایندگی‌های کانون - 11 اسفند 94

آقای سعادتی مسئول نمایندگی مشهد و آقای نصرتی مسئول نمایندگی تبریز و از اعضای هیات نظار بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی