نقش میتوکندری نورون‌های مغز در کنترل قند خون

محققان دریافتند که میتوکندری در سلول‌های عصبی مغز افزایش سطح قند خون را که پس از صرف غذا صورت می‌گیرد، کنترل می‌کند.

نقش میتوکندری نورون‌های مغز در کنترل قند خونبه گزارش گروه علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیکال اکسپرس، این تازه ترین یافته پژوهشگران دانشکده پزشکی یل که در مجله سل Cell منتشر شد، می تواند به درک بهتر چگونگی توسعه دیابت نوع دو کمک کند.

این باور وجود دارد که میزان گلوکز خون اساسا توسط هورمون انسولین که از لوزالمعده ترشح می شود، کبد و ماهیچه ها کنترل می شود. اما مطالعه جدید نقش مهم میتوکندری یا موتورخانه سلول ها در یک زیرگروه کوچک از نورون های مغز را در فرآیند کنترل منظم گلوکز برجسته می کند.

هدف از این مطالعه، درک چگونگی واکنش مغز به افزایش گلوکز بود اما پژوهشگران از کشف این واقعیت شگفت زده شدند که نه تنها میتوکندری ها در نورون ها تغییر میزان گلوکز را 'حس' می کنند، بلکه تغییرات تطابقی متعاقب آن در همین میتوکندری ها، در کانون توانایی بدن برای تنظیم قند خون قرار دارد.

تیم تحقیق به منظور آزمایش این امر، مدل های متعددی را با استفاده از موش ها مورد بررسی قرار دادند که در هر یک از آنها، در زیرمجموعه سلول های مغز که سطوح انتشار گلوکز را حس می کنند، یک پروتئین میتوکندری خاص به نام 'پروتئین ناوابسته 2 ' UCP2یا وجود نداشت و یا میزان آن در سلول ها متفاوت بود.

براساس یافته محققان، هر گاه قند خون افزایش می یابد، میتوکندری ها در زیرمجموعه های نورون های مغز بی درنگ شکل خود را تغییر می دهند و نقش آنها نیز تغییر می کند. اما آنچه موجب شگفتی محققان شد، وقوع این تغییرات در واکنش به سطح گلوکز نبود، بلکه ناشی از این امر بود که این تطابق های به ظاهر دقیق و حساس که در اندکی از سلول های مغز به واسطه اثرگذاری بر بسیاری از عملکردهای بافت پیرامونی اتفاق می افتد، چنین تاثیر قدرتمندانه ای در تنظیم گلوکز دارند.

پژوهشگران براساس یافته های خود به این نتیجه رسیدند که تغییرات در این مکانیسم احتمالا برای ابتلا به بیماری های متابولیکی همچون دیابت نوع دوم که در طی آن، بدن نمی تواند قند بالای موجود در خون را پس از صرف غذا پاکسازی کند، اهمیت دارد.

منبع :