امیدی تازه برای شکست سیستم دفاعی ابرباکتری ها

دانشمندان انگلیسی موفق به کشف راز مقاومت باکتری‌های مقاوم در برابر داروها شده اند. این کشف می‌تواند منجر به ساخت دارویی برای از بین بردن این «ابرباکتری ها» شود.

امیدی تازه برای شکست سیستم دفاعی ابرباکتری هابه گزارش گروه علمی ایرنا از رویترز، در دهه های اخیر بر شمار باکتری های مقاوم در برابر داروهای شناخته شده افزوده شده که باعث نگرانی هایی در خصوص سلامت عمومی جهانی شده است. مقاومت باکتری بیماری هایی چون سل می تواند باعث اپیدمی های جهانی شود.

سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک می تواند نقش معکوسی در مبارزه جهانی علیه بیماری ها داشته باشد؛ چراکه بیماری ها در طول زمان در برابر داروها مقاوم می شوند و آنتی بیوتیک ها در زمانی که لازم است از بدن در برابرباکتری ها کشنده دفاع کنند، بی اثر می شوند.

اما نتایج این تحقیق تازه که در مجله معتبر نیچر به چاپ رسیده است می گوید که فهمیدن سیستم دفاعی این ابرباکتری ها به حل مشکل مقاومت آنها در برابر آنتی بیوتیک کمک می کند. دانشمندان امیدوارند داروی موثری برای حمله به این سیستم دفاعی تهیه کنند.

این تحقیق توسط گروهی از دانشمندان انگلیسی به سرپرستی دکتر چنگجیان دانگ در دانشگاه آنگلیای شرقی انجام شده است. این تیم تحقیقاتی با ابداع روشی برای بررسی دیواره سلول های باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها، دریافتند که سیستم دفاعی این سلول ها چگونه در برابر آنتی بیوتیک ها عمل می کند.

دکتر دانگ می گوید: یک سیستم دفاعی در این سلول ها مانند دروازه های یک دیوار عمل می کند و نمی گذارد که دارو بر آن اثر کند.

منبع :