پیش بینی نتیجه جراحی با سرعت بالا رفتن از پله

مطالعه اخیر محققان نشان می‌دهد سرعت بالارفتن بیمار از پله، میزان موفقیت عمل جراحی را پیش بینی می‌کند.

پیش بینی نتیجه جراحی با سرعت بالا رفتن از پلهبه گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از رویترز، در این مطالعه محققان از 362 بیماری که قرار بود تحت عمل جراحی شکم قرار بگیرند، خواستند از چند پله پایین و بالا بروند، سپس از آنان خواسته شد که استراحت کنند و تمام علایم حیاتی آنان در زمان استراحت بررسی شد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد افرادی که آهسته از پله ها پایین یا بالا می روند، بیشتر احتمال دارد که دچار نوسان فشار خون و ضربان قلب شوند و استرس بیشتری در مورد عمل جراحی دارند. این مطالعه همچنین نشان می دهد عوارض پس از عمل جراحی در این بیماران بیشتر است.

پزشکان بر این باورند این تست ساده فقط یک دقیقه طول می کشد؛ ولی نتایج قابل قبولی دارد و می توان به بیمار آمادگی داد و عوارض عمل را تشریح کرد. این آزمایش در کنار بررسی داروهای مصرف شده بیمار، سابقه بیماری های دیگر و سنجش استقامت ماهیچه ها، به پزشک در کنترل عوارض جانبی عمل کمک می کند.نتایج این تحقیقات در نشریه American College of Surgeons منتشر شده است.

منبع :