لزوم تشویق کودکان به ورزش در فصل زمستان

مطالعات انجام شده در دانشگاه کمبریج نشان داده است که کودکان در ماه زمستان گرایش کمتری به ورزش کردن دارند و باید برای این فصل بیشتر حمایت شوند.

لزوم تشویق کودکان به ورزش در فصل زمستان

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت MNT، کودکان در فصل پاییز و زمستان گرایش بیشتری به نشستن و نداشتن فعالیت دارند. این در حالی است که کودکان باید حداقل یک ساعت در هفته ورزش با شدت متوسط تا شدید انجام دهند. این فعالیت می‌تواند پیاده‌روی شدید یا دویدن باشد.

در این مطالعات میزان فعالیت فیزیکی بیش از 700 کودک هفت ساله اندازه‌گیری شد.

محققان دریافتند میزان فعالیت فیزیکی این افراد در پاییز و زمستان کمتر از بهار است. کودکان در فصل تابستان بیشترین فعالیت را دارند.

بررسی‌ها نشان داده است که میزان فعالیت کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر در طول سال تغییر می‌کند. پسران حداقل میزان فعالیت سبک را در فصل زمستان نیز دارند اما دختران در فصل تابستان میزان فعالیت لازم را انجام می‌دهند.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: فعالیت فیزیکی و ورزش برای کودکان بسیار مهم است اما بسیاری از آن‌ها حداقل میزان لازم فعالیت را ندارند. در طول بهار و تابستان که هوا بهتر است و روزها طولانی‌تر است آن‌ها بیشتر بازی و فعالیت دارند اما در فصول سردتر کمتر فعالیت می‌کنند. باید به کودکان فرصت بیشتری برای فعالیت داده شود. آن‌ها باید فضایی برای فعالیت داشته باشند. حتی مدارس باید تمهیداتی بیندیشند تا در این فصول کودکان بیشتر فعالیت کنند.

منبع :