ششمی‌ها : جمع بندی ویژه آمادگی آزمون تیزهوشان 95 آغاز شد

با توجه به اینکه ثبت نام آزمون تیزهوشان 95 از همین هفته آغاز شده است، باید کم کم خودتان را برای یک حضور خوب در این آزمون آماده کنید.

ششمی‌ها : جمع بندی ویژه آمادگی آزمون تیزهوشان 95 آغاز شد

دوستان خوب ششم دبستانی سلام!

با توجه به اینکه ثبت نام آزمون تیزهوشان 95 از همین هفته آغاز شده است، باید کم کم خودتان را برای یک حضور خوب در این آزمون آماده کنید.

جمع بندی آموخته هایتان، به علت طبقه بندی کردن اطلاعات در ذهن شما و افزایش قدرت فکر کردن و پاسخ دادن به چند درس در یک روز، اهمیت ویژه ای دارد. « کتاب جامع تیزهوشان ششم دبستان» به دلیل داشتن 21 دوره آزمون تیزهوشان برگزار شده در کشور و دو دوره آزمون شبیه ساز، منبع مناسبی برای آمادگی آزمون تیزهوشان است.

برنامه فاز اول را در عکس زیر مشاهده می کنید. حتماً برای انجام این کار با پشتیبان خود مشورت کنید. پاسخبرگ خود را به پشتیبانتان تحویل دهید و کارنامه را در صفحه شخصی دریافت کنید.

ششمی‌ها : جمع بندی ویژه آمادگی آزمون تیزهوشان 95 آغاز شد