معرفی یک منبع برای سوالات هوش آزمون تیزهوشان

حالا که « سوالات هوش » جز منابع سوالات امتحان تیزهوشان مطرح شده، دنبال یک منبع خوب بودم که بتوانم خودم را برای این آزمون آماده کنم.

معرفی یک منبع برای سوالات هوش آزمون تیزهوشان

حالا که « سوالات هوش » جز منابع سوالات امتحان تیزهوشان مطرح شده، دنبال یک منبع خوب بودم که بتوانم خودم را برای این آزمون آماده کنم.


معرفی یک منبع برای سوالات هوش آزمون تیزهوشان


وقتی از پشتیبانم سوال کردم، « فلش کارت‌های هوش» را به من معرفی کردند! 

معرفی یک منبع برای سوالات هوش آزمون تیزهوشان

این فلش کارت شامل 100 سوال متنوع هوش هست که می توانم روزی 5 تا از آنها را تمرین و خودم را برای پاسخ دادن به سوالات استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان آماده کنم. بعضی از سوالات آن تصویری است و مطالعه آن برای من لذت بخش است.معرفی یک منبع برای سوالات هوش آزمون تیزهوشان