ورزش شدید و بیش از اندازه عامل ایجاد اختلال قلبی

طالعات اخیر نشان داده است که ورزش شدید به میزان زیاد باعث ایجاد تغییرات در ساختار قلب و در بعضی موارد باعث ایجاد اختلال در ضربان قلب می‌شود.

ورزش شدید و بیش از اندازه عامل ایجاد اختلال قلبی

به گزارش سایت MNT ، نتایج این مطالعات در مجله کانادایی تخصصی قلب منتشر شده است. 

درست است که ورزش تاثیرات زیادی بر روی سلامتی دارد و سلامت قلب و مغز را افزایش می‌دهد. با این وجود در صورتی که ورزش بیش از حد شدید باشد و این ورزش شدید زیاد انجام شود تاثیر عکس بر روی قلب ورزشکاران خواهد داشت. 

ورزش‌های استقامتی در صورتی که زیاد انجام شوند ممکن است که همچنین تاثیری داشته باشد.

منبع :

فائزه امیری