احیای ضربتی مواد توارثی گیاهان در کشور

رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری از احیای ضربتی مواد توارثی گیاهان در کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.

احیای ضربتی مواد توارثی گیاهان در کشور

به گزارش سرویس علمی ایسنا، بهزاد سرخی با اعلام این خبر گفت: دو طرح در حوزه گیاهی در جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود که از این به بعد در معاونت علمی نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: احیای ضربتی مواد توارثی گیاهی یکی از این طرح‌هایی است که با حفظ ذخایر ژنتیکی رابطه مستقیمی دارد و تاکنون در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شد که امیدواریم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نتیجه برسد.

به گفته سرخی، تجهیز و نوسازی بانک‌های ژن گیاهی کشور نیز دیگر طرحی است که نیاز به اجرای فوری و همکاری ستاد توسعه زیست فناوری دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای برنامه پدافند غیرعامل برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی یکی از مهم‌ترین اهداف کارگروه ذخایر ژنتیکی است، طرح‌هایی که در این حوزه مورد تصویب قرار می‌گیرد نیز بر همین اساس طراحی می‌شود.

رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه حفظ گونه‌های در معرض خطر انقراض یکی از ضروریات کارگروه است، اظهار کرد: اگر گونه‌های ارزشمند در معرض انقراض را حفظ نکنیم با کوچکترین اتفاق یا حادثه‌ای آنها را برای همیشه از دست خواهیم داد.

منبع :