قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران که از دبستان به کانون آمد

سمانه حیدری دانشجوی ترم دوم رشته‌ی فیزیوتراپی دانشگاه تهران: من و دو خواهرانم یک خانواده‌ی کانونی هستیم.

قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران که از دبستان به کانون آمد

سمانه حیدری دانشجوی ترم دوم رشته‌ی فیزیوتراپی دانشگاه تهران: من و دو خواهرانم یک خانواده‌ی کانونی هستیم. خواهر بزرگ‌ترم در سال 1390 در رشته‌ی مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر پذیرفته شد و خواهر کوچک‌ترم در سال 1394 در آزمون ورودی مدرسه‌ی نمونه دولتی پذیرفته شد و خود من هم از سال پنجم ابتدایی وارد کانون قلم‌چی شدم و در ابتدا فقط هدفم قبولی در آزمون ورودی مدارس برتر بود امّا بعد از قبولی در مدرسه‌ی تیزهوشان دیدگاهم تغییر کرد و این حضور تداوم پیدا کرد تا قبولی در رشته‌ی مورد نظر.


قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران که از دبستان به کانون آمد


خانم حیدری در مورد این حضور بی وقفه (8 سال ) بگویید.

لازم به ذکر است که من با تمام علاقه و اشتیاق فراوان در طول این مدت در آزمون‌ها شرکت می‌کردم و در طول این مدت نه تنها خسته نمی‌شدم بلکه هر بار با رغبت کامل در آزمون‌ها شرکت می‌کردم و در واقع حس خوبی داشتم که برنامه مطالعاتی مدرسه‌ام را با برنامه راهبردی کانون هماهنگ کرده بودم و این تلفیق و هماهنگی بسیار نتیجه بخش بود.


بسیاری از دانش‌آموزان تصور می‌کنند با قبولی در مدارس برتر دیگر نیازی به حضور در کانون ندارند. آیا این تصور درست است؟

اتفاقاً بر عکس، به نظر من موفقیّت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن، بنابراین قبولی در مدارس برتر یک مرحله از موفقیّت است هنوز تا موفقیّت‌های آتی فاصله بسیار است.


آزمون‌ها و برنامه‌ی آزمون چه طور باعث موفقیّت شما شده است؟

برنامه آزمون باعث جهت دادن به برنامه‌ی مطالعاتی مدرسه می‌شود و با آزمون دادن به طور منظم می‌توانیم بازخورد تلاش خود را در مدرسه در این زمان ببینیم و بعد هدف‌گذاری بکنیم برای مطالعه‌ی بهتر.


موفقیّت را تعریف کنید.

من معتقدم هر موفقیّتی فاکتورهای خاص خودش را دارد که این فاکتورها شامل داشتن برنامه، جهت مشخص و نظارت و راهنمایی و مشاوره خوب می‌باشد که من با حضور در کانون به این فاکتورها دست پیدا کردم.


مصاحبه‌گر: فاطمه قنبری مدیر گروه ابتدایی و راهنمایی اسلامشهر