افزایش بازدهی ژن درمانی سرطان ریه با تولید نانو حامل‌های پلیمر

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به تولید آزمایشگاهی نانو حامل‌های پلیمری شدند که گامی به سوی افزایش بازدهی ژن‌درمانی سرطان ریه محسوب می‌شود.

افزایش بازدهی ژن درمانی سرطان ریه با تولید نانو حامل‌های پلیمرمحمدرمضانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روش‌های درمانی بیماری‌هایی نظیر سرطان گفت: شیمی درمانی و ژن‌درمانی از روش‌های درمان سرطان محسوب می‌شود که عوارض جانبی بسیاری به همراه دارد.در این روش‌ها بافت‌های سالم نیز هدف قرار می‌گیرند. با وجود این که در بحث دارورسانی و ژن‌رسانی از حامل‌هایی با بازدهی بالا استفاده می‌شود، امااین حامل‌ها از سمیت بالای برخوردارند و مشکلاتی اساسی به وجود می‌آورند.

وی در خصوص پروژه‌ی اخیر این گونه توضیح داد: ما حامل ژنی را به وسیله فناوری نانو توسعه دادیم. با تلفیق دوپلیمر نانو حاملی سنتز کردیم تا به کمک یک مولکول هدفمند، نانو حامل به سلول‌های سرطانی وارد شده و عملکرد را بررسی کند. در این پروژه‌ ژن رسانی، هدفمند و با سمیت سلولی کم صورت می‌گیرد، نمونه‌های سنتز شده با درصد جایگزینی 10 درصد، از انتقال ژنی بهتر نسبت به نمونه‌های قبلی برخوردار است.

رمضانی افزود: ژن‌های سرکوب کننده‌ی تومور، ژن‌های خودکشی، ژن‌های تعدیل کننده‌ی سیستم امینی و ژن‌های مهار کننده‌ی آپوو توزیس از جمله ژن‌های مورد هدف ژن‌ درمانی است. افزایش بیان ژن‌های مذکور به نوعی در سرطانی شدن سلول‌ها نقش داشته و در سلول‌های مبتلا به تومور سرطانی ریه مشاهده شده است.

منبع :