واژگان موجوداتی زنده اند(نکاتی درباره تحول معنایی واژگان)

مشاوره‌ی درس زبان فارسی 3 ـ آزمون 14 اسفند

واژگان موجوداتی زنده اند(نکاتی درباره تحول معنایی واژگان)

واژگان موجوداتی زنده اند(نکاتی درباره تحول معنایی واژگان)

دوستان سخت‌کوشم سلام

برای مشاوره آزمون 14 اسفند، نکاتی از درس زبان فارسی را مرور می کنیم.

در درس 14، شما با شیوه های کاربرد و تحول واژگان آشنا می شوید.

هر واحد زبانی، یک معنای مستقیم و یک معنای غیرمستقیم دارد. معنای غیرمستقیم یعنی معنای حاصل از همنشینی هر واحد زبانی با واحد دیگر. مثلاً  اگر کسی بگوید،«ماه» اولین معنایی که به نظر ما می رسد«ماه آسمان» است؛ این همان معنای مستقیم است. اما معنای دقیق تر آن زمانی مشخص می شود که در کنار سایر واژه ها قرار گیرد(همنشینی). در آن صورت ممکن است معانی دیگری نیز داشته باشد. به نمونه های زیر دقت کنید. در هر نمونه، "ماه" معنای متفاوتی دارد:

- ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است/ حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است

- قسط های این ماه عقب افتاده است.

- امشب ای ماه به درد دل من تسکینی/ آخر ای ماه تو همدرد منِ مسکینی

***

واژه ها مانند انسان ها، دچار تغییر و تحول می شوند. زبان شناسان زبان را موجودی زنده می دانند که روزی به دنیا می آید(زمان ساخت واژه)، بعد جوان می شود(هنگامی که از یک واژه بسیار استفاده می شود) و روزی هم می میرد(مانند هزاران واژه ای که امروز دیگر از آن ها استفاده نمی کنیم. با این توصیفات، به این نتیجه می رسیم که برخی واژه ها عمری هزاران ساله دارند و برخی عمری بسیار کوتاه. تفاوت واژه ها با انسان ها در این است که برخی از آن ها خود را با شرایط و روزگار جدید وفق می دهند و تغییر معنایی می دهند و هم چنان زندگی میکنند!(کاری که ما انسانها نمی توانیم انجام دهیم)

با این مقدمه کوتاه، به این نتیجه می رسیم که ممکن است برای واژه ها، 4 حالت رخ دهد:برای دیدن باقی مطلب روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی