اجرای فاز سوم تجهیز کتابخانه‌های کلاسی تا پایان اسفندماه

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: امیدواریم فاز سوم تجهیز کتابخانه‌های کلاسی استان‌های مرزی و کم برخوردار تا پایان اسفندماه انجام شود.

اجرای فاز سوم تجهیز کتابخانه‌های کلاسی تا پایان اسفندماه

مهدی علی اکبرزاده در گفت و گو با پانا اظهار داشت : فاز سوم تجهیز کتابخانه های کلاسی مقطع ابتدایی استان های مرزی در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم طبق برنامه ریزی هایی که داشتیم تا پایان اسفندماه این کار را اجرا کنیم .

 


وی یادآور شد: هدف ما تجهیز کتابخانه های کلاسی مقطع ابتدایی است که تا کنون تجهیز آنها انجام نشده بوده و بیشتر 16 استان مرزی ، عشایری و کم برخوردار را مورد هدف قرار دادیم.

 

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: این کار با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش به صورت مشترک و با سهم 50 درصد برای هر وزارتخانه انجام می شود. امیدواریم بتوانیم در سالهای آینده بقیه استان ها را هم کتابخانه های کلاسی شان را تجهیز کنیم.
 

منبع :