ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، 40/000 جلد کتاب کمک آموزشی به دانش آموزان کشور دوست و برادر افغانستان اهدا کرد.

ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی

بنیاد علمی آموزشی قلم چی، 40/000 جلد کتاب کمک آموزشی به دانش آموزان کشور دوست و برادر افغانستان اهدا کرد.

امروز 8 اسفند 1394، طی مراسمی، از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و با همکاری موسسه آموزشی فرهنگی بین المللی نور مبین، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، 40 هزار جلد کتاب کمک آموزشی به دانش آموزان کشور افغانستان اهدا شد. 

در این مراسم ابتدا آقایان فیاضی و هاشمی نکو به اتفاق همراهان خود از موسسه نورمبین در دفتر مرکزی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور حضور یافته و ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام بنیاد قلم چی، لوح و تابلوی یادگاری به کاظم قلم چی، مدیر بنیاد علمی آموزشی قلم چی اهدا کردند. آقای فیاضی در اظهارات مختصری به تشریح شرایط ویژه کشور افغانستان و نیاز دانش آموزان آن به تقویت بنیه آموزشی خود اشاره کردند و اهدای کتاب را از بنیادی ترین اقدامات ممکن در این زمینه برشمردند.

سپس دکتر محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور نیز از این اقدام بنیاد تقدیر نمودند. 

همراهان در ادامه با حضور در انبار مرکزی کانون فرهنگی آموزش قلم چی، از مراحل آماده سازی و بارگیری کتاب ها بازدید کردند و در پایان مهندس جعفری، مدیر واحد شهرستان های بنیاد قلم چی، از اقدامات بنیاد در طی 10 سال گذشته، گزارش جامعی ارائه کردند.


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی

مسئولین جامعه خیرین مدرسه ساز، موسسه نور مبین و بنیاد قلم چی در دفتر جامعه خیرین مدرسه ساز کشور


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی

همکاران در انبار مرکزی کانون 


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی

همکاران در انبار مرکزی کانون


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی

همکاران در انبار مرکزی کانون 


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی

همکاران بنیاد علمی آموزشی قلم چی، مسئولین موسسه نورمبین و جامعه خیرین مدرسه ساز در انبار مرکزی کانون 


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی

دکتر محمدرضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز : همچون همیشه حاضر در هر امر خیری


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی


ارسال 40 هزار کتاب به کشور افغانستان توسط بنیاد قلم چی