تعداد سؤال و زمان پاسخگویی- آزمون14 اسفند چهارم تجربی

تعداد سؤال و زمان پاسخگویی- آزمون14 اسفند چهارم تجربی را اینجا ببینید.تعداد سؤال و زمان پاسخگویی- آزمون14 اسفند چهارم تجربی


در این آزمون فیزیک پایه و ریاضی پیش آزمون گواه دارند.


مرور مباحث حسابان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : احسان کریمی