فراخوان شرکت در کتاب قطار معانی جلد ۳

دانش آموزانی که می‌‌خواهند در کتاب قطار معانی جلد ۳ متن آن‌‌ها چاپ شود، فرصت دارند تا ۲۰ فروردین، قطار‌های معانی‌شان را همراه با ترجمه و عکس سلفی‌شان برای ما ارسال کنند.

فراخوان شرکت در کتاب قطار معانی جلد ۳

دانش آموزانی که می‌‌خواهند در کتاب قطار معانی جلد ۳ متن آن‌‌ها چاپ شود، فرصت دارند تا ۲۰ فروردین، قطار‌های معانی‌شان را همراه با ترجمه و عکس سلفی‌شان برای ما ارسال کنند به آدرس ایمیل:

kanoon.english.team@gmail.com

 فیلم زیر را ببینید و طبق آن‌ متن‌ها ی تان را بنویسید:


فراخوان شرکت در کتاب قطار معانی جلد ۳شرایط لازم برای چاپ متن شما در کتاب قطار معانی جلد سوم:

یک: متن باید در ساختار قطار معانی نوشته شده باشد. یعنی‌ هر جمله شامل یک کلمه ی کتاب درسی‌ باشد.

دو: کلمات کتاب درسی‌ در متن بولد شده باشند.

سه: مقطع و درسی‌ که از کلمات آن‌ در جملات استفاده کردید را در فایل ذکر کنید.

چهار: متن‌ها باید در فایل Microsoft Word  ارسال شوند.

پنج: حد اکثر متن شما ۵۰۰ کلمه باشد.

شش: در ایمیل خود دو عکس سلفی مربوط به قطار معانی برای ما ارسال کنید. عکس‌ها شفاف و با کیفیت بالا باشند.

هفت: قطار معانی، ترجمه و عکس سلفی تان را تا تاریخ ۲۰ فروردین به ایمیل زیر ارسال کنید:

هشت: عنوان ایمیل باشد: قطار معانی جلد۳- نام شما- نام مدرسه

نه‌: در ایمیل خودتان نام، نام خانوادگی، شهر، مدرسه، نام مدرسه، سطح زبان، نام پشتیبان تان را بنویسید.

منتظر متن‌ها ی شما هستیم. در صورتی‌ که متن شما برای چاپ در کتاب پذیرفته شود، به شما اطلاع خواهیم داد.


تیم‌ وبسایت انگلیسی‌ کانون فرهنگی‌ آموزش.