آشنایی سردبیران مجلات انگلیسی با نمایه سازی نشریه‌های علمی

کارگاه آموزشی نمایه‌سازی نشریات علمی – پژوهشی انگلیسی زبان در پایگاه‌های معتبر علمی در وزارت علوم برگزار شد.

آشنایی سردبیران مجلات انگلیسی با نمایه سازی نشریه‌های علمی

این کارگاه در راستای ارتقای کیفی و آماده سازی نشریات علمی – پژوهشی انگلیسی زبان کشور برای نمایه سازی در پایگاه‌های بین المللی معتبر به همت کمیسیون نشریات علمی – پژوهشی کشور برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور سردبیران، مدیران داخلی، کارشناسان نشریات و دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی – پژوهشی کشور در وزارت علوم برگزار شد.

در این کارگاه ضمن اشاره به تاریخچه نمایه‌سازی نشریات و اهمیت آن در مجامع بین‌المللی، به شاخص‌های مورد نیاز نشریات برای نمایه شدن در این پایگاه‌ها اشاره و به پرسش‌های مطرح شده در این خصوص پاسخ داده شد.

نمایه شدن نشریات فارسی زبان دارای اعتبار علمی – پژوهشی در پایگاه‌های معتبر علمی بین المللی از دیگر برنامه‌های مسئولان وزارت علوم است.