راه اندازی دوره‌های جدید کارشناسی ارشد در ۲۲مرکز پیام نور

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دوره‌های جدید کارشناسی ارشد در ۲۲ مرکز دانشگاه پیام نور موافقت کرد.

راه اندازی دوره‌های جدید کارشناسی ارشد در ۲۲مرکز پیام نور

محمد جمالزاده - معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: با تصویب شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دوره کارشناسی ارشد در ۲۲ مرکز دانشگاه پیام نور موافقت قطعی شده است.  

وی ادامه داد: درسال تحصیلی ۹۶-۹۵ در این رشته ها پذیرش دانشجو صورت خواهد گرفت.

اسامی مراکز و رشته ها بدین شرح است:

مرکز سنندج - جغرافیای سیاسی، مرکز کرمانشاه -جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مرکز شیراز -روانشناسی، واحد آستارا - روانشناسی، مرکز فسا - تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، مرکز کبودرآهنگ -روانشناسی تربیتی، مرکز تبریز- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی، واحد مسجد سلیمان - زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی، مرکز ورامین -زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کود و نوجوان، مرکز مشهد - حقوق خصوصی، مرکز تهران جنوب - زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان، مرکز تهران غرب- حسابرسی، مرکز تهران جنوب زبان و ادبیات عرب.

 مرکز رامهرمز- زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات کودک و نوجوان، واحد زرین شهر- برنامه ریزی درسی، مرکز سمنان - روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، واحد زرین شهر- روانشناسی، مرکز پاکدشت - روانشناسی، واحد شهرکرد - زمین شناسی – پترولوژی، واحد مهاباد- روانشناسی تربیتی، واحد نطنز- روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گراو واحد مهاباد – روانشناسی.  

منبع :

خرید کتاب