اعطای بن کتاب به دانش آموزان در ازای پسماند خشک

دانش آموزان منطقه ۳ تهران با تحویل پسماند خشک به اداره‌ی بازیافت بن کتاب دریافت می‌کنند.

اعطای بن کتاب به دانش آموزان در ازای پسماند خشک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا سابقی، رئیس اداره پسماند منطقه در این باره گفت: برای آشنایی و مشارکت دانش آموزان در طرح جمع آوری پسماند خشک از مبدا ، دانش آموزان به ازای پسماند خشک خود به ماموران بازیافت بن کتاب دریافت می کنند.

وی افزود: انجام چنین طرحی باعث می شود دانش آموزان برای مشارکت در این طرح فرهنگی تشویق شوند و همچنین از والدین خود بخواهند در این طرح مشارکت کنند.

 رئیس اداره ی مدیریت پسماند با اشاره به اجرای  طرح "کمپین آسمان آبی ،زمین پاک" در شهر تهران گفت: با توجه به تاثیر پذیری خانواده ها از کودکان خود و لزوم فرهنگ سازی از سنین پایین این طرح به اجرا گذاشته است از سوی دیگر  کودکان در قبال تحویل پسماند خشک به غرفه های بازیافت  کارت ها ی جایزه دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه این اداره اقدام به خرید جایزه و تحویل آن به مدارس کرده است تصریح کرد: کودکان همراه با خانواده های خود می توانند پسماندهای خشک منازل خود از قبیل کاغذ ،فلزات ،شیشه ،پلاستیک و.. را به غرفه های بازیافت مستقر در محلات تحویل داده و در ازای آن کارت جایزه دریافت کنند و با جمع کردن تعداد ی از این کارت ها  و تحویل آن به مدارس جایزه دریافت کنند.

سابقی با اشاره به عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه ی طرح تفکیک مواد از مبدا و جلب مشارکت شهروندان در این زمینه گفت : این طرح هم اکنون به طور گسترده در مدارس دخترانه و پسرانه ی  کمیل، نرجس، شمیم فاطمیه، مفتح، نور ایمان، کوشش، شفاعت  در حال اجراست و تاکنون یکهزار و ۱۴۰ نفر از دانش آموزان آموزش چهره به چهره دیدند.

وی ضمن استقبال از مشارکت مدیران و مربیان مدارس با اداره ی مدیریت پسماند گفت : این طرح هم اکنون در سایر مدارس نیز در حال اجراست و در نظر داریم تمامی مدارس را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه آموزش بازیافت در قالب مسابقه ،کارگاه بهترین ها از دوریختنی ها ، اجرای نمایش و... در ۶۰ درصد از مدارس این منطقه اجرا شده است افزود: کودکان یکی از مهمترین گروه های هدف برای آموزش بازیافت هستند که تاثیر مطلوبی هم می توانند بر والدین خود داشته باشند

منبع :

مطالب مرتبط