تفکیک تدریجی مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران از تفکیک تدریجی مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله خبر داد و گفت: به علت دونوبتی بودن 35 درصد مدارس سطح شهرستان‌های تهران این روند به کندی پیش می‌رود.

تفکیک تدریجی مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران از تفکیک تدریجی مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله خبر داد و گفت: به علت دونوبتی بودن 35 درصد مدارس سطح شهرستان های تهران این روند به کندی پیش می رود.

علیرضا کمره‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدامات انجام شده پیرامون تکلیف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تفکیک مقطع ابتدایی به دو دوره سه ساله و اجرای نظام دوری اظهار کرد: نظام دوری تکلیف سند تحول بنیادین است و در راستای انطباق مدارس با مندرجات سند اقداماتی را در دست داریم.

وی افزود: البته باید در نظر داشت که تفکیک مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله یک روند تدریجی است. یک علت این است که 35 درصد مدارس ما دونوبته هستند و این مسیر به کندی طی می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران با بیان اینکه تنها هرکجا مدرسه تک نوبته داریم می توانیم اقدام کنیم گفت: مدارسی را در سطح شهرستان‌های استان تهران داشتیم که از امکان جداسازی مدارس ابتدایی برخوردار بودند و دو دوره را در دو نوبت ساماندهی کردیم.

کمره‌ای ادامه داد: در سال آینده نیز در صورت ایجاد ظرفیت‌های جدید و تدارک دیدن فضاهای آموزشی بیشتر حتما برنامه جداسازی را ادامه می‌دهیم.

وی تاکید کرد: جلوگیری از آثار و تبعات سوء تربیتی در مدارس پر جمعیت از جمله اهداف اساسی مدنظر این بند از سند تحول بنیادین است. 

منبع :