همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون فرهنگی آموزش قلم چی برگزار شد .

همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد


اولین همایش مصححین آزمون های تشریحی کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)در 4اسفند 94در بنیاد علمی آموزشی قلم چی ، با حضور دانشجویان همکار در این طرح (از دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تهران، تربیت مدرس، علوم پزشکی ایران و علم و صنعت)و نیز همکاران گروه آزمون، گروه مستندسازی و واحد شهرستان ها برگزار شد.

ابتدا مهندس مسعود تاج فرد، طراح و مسئول سیستم آزمون تشریحی، تاریخچه ای از شکل گیری این پروژه ارایه کردند و همچنین به بررسی ابعاد و پیچیدگی های فنی این کار پرداختند.

 ایشان در ادامه با مقایسه ی سیستم تصحیح  آزمون تشریحی درکانون فرهنگی آموزش با نمونه جهانی  مکانیکال ترک آمازون،  ویژگی ها و برتری های  نمونه ایرانی  را نسبت به نمونه جهانی بیان کردند.

 سپس آقای محمد معافی از مشاوران کانون  درخصوص جایگاه آزمون در فرایند یادگیری صحبت کردند ایشان همچنین درپایان صحبت های خود به توصیه هایی به مصححین جهت دقت وتلاش  بیشتر درآزمون های تشریحی پرداختند.

در ادامه آقای کاظم قلم چی، مدیر بنیاد علمی آموزشی قلم چی، در ارتباط با اهداف بنیاد علمی آموزشی قلم چی، بورسیه بنیاد، و نیز همکاری بیشتر میان دانشجویان این طرح و کانون فرهنگی آموزش پرداختند.

سپس درادامه برنامه ، از 10 تن از مصححینی که در این طرح با شاخص های معینی بیشترین دقت وکمترین خطا  را در تصحیح آزمون ها داشته اند، قدردانی شد.

و در نهایت از همه مصححان به ترتیب دانشگاه های محل تحصیل  وطراحان سوال و همکاران کانون فرهنگی آموزش وگروه آزمون تشریحی به رسم یادبود عکس یادگاری گرفته شد و هدایایی نیز به این عزیزان تقدیم شد.


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شدهمایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

همکارانی که بیشترین دقت و کمترین خطا را در تصحیح آزمون ها داشته اند


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

همکاران ستادی، گروه آزمون، گروه مستندسازی و واحد شهرستان های کانون فرهنگی آموزش


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

مصححان آزمون تشریحی : دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

مصححان آزمون تشریحی : دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

مصححان آزمون تشریحی : دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

مصححان آزمون تشریحی : دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران و شهید بهشتی


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

مصححان آزمون تشریحی : دانشجویان دانشگاه تهران


همایش مصححین آزمون‌های تشریحی کانون برگزار شد

مصححان آزمون تشریحی : دانشجویان سایر دانشگاه ها

فایل های ضمیمه