به هدف امسال رسیدیم : 100 هزار دانش آموز بورسیه

تعداد دانش آموزان بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی 4 اسفند 94 به 100 هزار نفر رسید .
 تعداد دانش آموزان بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی امروز 4 اسفند 94 به 100 هزار نفر رسید .


به هدف امسال رسیدیم : 100 هزار دانش آموز بورسیه
به هدف امسال رسیدیم : 100 هزار دانش آموز بورسیه

نمودار آمار بورسیه در 4 اسفند 94