طراحی روشی آزمایشگاهی در شناسایی آلاینده‌های سمی

تلاش محققان دانشگاه شهید بهشتی تهران در طراحی روشی آزمایشگاهی با استفاده از نانوذرات برای شناسایی آلاینده‌های فلزی موجود در مواد غذایی با موفقیت صورت گرفت.

طراحی روشی آزمایشگاهی در شناسایی آلاینده‌های سمیبه گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دکتر حمیرا ابراهیم زاده از محققان این طرح گفت: افزایش سرعت آماده سازی نمونه ها و کاهش هزینه و آلودگی کمتر، از ویژگی های برتر این روش است، این روش در تصفیه آب فاضلاب، بهداشت حرفه ای و همچنین درصنایع غذایی کاربرد دارد.

وی بیان کرد: فلزات سنگین یکی ازعوامل بالقوه ایجاد سرطان و بیماری های مختلف در انسان هستند، از آنجا که این مواد سمی به طور مستقیم از طریق مواد غذایی و آب آشامیدنی وارد بدن انسان می شوند، اطمینان از آلوده نبودن آب و غذای مصرفی به این فلزات از اهمیت بالایی برخوردار است،اما غلظت بسیار پایین این فلزات در مواد طبیعی مصرفی معمولاً به اندازه ای نیست که بتوان به راحتی آنها را به طور مستقیم مورد آزمایش قرار داد.

وی با بیان این که وجود عوامل مزاحم نیز سبب اندازه گیری غیر دقیق این مواد سمی خواهد شد، گفت: طراحی روشی سریع تر با بازدهی بالاتر، جهت استخراج فلزات سنگین از عوامل مزاحم و تغلیظ نمودن این فلزات در نمونه های مواد غذایی و آب آشامیدنی، پیش از اندازه گیری های دستگاهی از اهداف اجرای این تحقیق است.

ابراهیم زاده با اشاره به این که مسأله اصلی در تعیین مستقیم و شناسایی فلزات سنگین موجود در مواد غذایی، غلظت پایین این فلزات و وجود عوامل مزاحم در نمونه های حقیقی و طبیعی است، افزود: در این روش با بهره گیری از نانوذرات مغناطیسی ضمن پیش تغلیظ نمونه ها، اثر عوامل مزاحم در روش های دستگاهی به حداقل مقدار ممکن کاهش یافت.

محقق این طرح با بیان این که کاهش زمان آماده سازی نمونه و ظرفیت جذب بالای جاذب ناشی ازحضورنانوذرات در روش مذکور است، اظهارکرد: نانوذرات مغناطیسی به دلیل اندازه نانومتری خود، ظرفیت بسیار بالایی در حذف و پیش تغلیظ آلاینده ها دارند که باعث کاهش قابل توجه زمان آماده سازی نمونه می شود.

وی بیان کرد: از طرفی به دلیل خاصیت مغناطیسی بالای نانوذرات، نیاز به مراحل وقت گیر صاف کردن نیز نخواهد بود، بنابراین بهره گیری از نانوذرات امکان اندازه گیری مقادیر بسیار اندک یون های فلزات سنگین موجود در مواد غذایی و آب آشامیدنی را با دستگاه نسبتا ارزان و در دسترس جذب اتمی شعله ای، میسر نموده است.

وی گفت: نانوذرات خالص پایداری بالایی ندارند و به راحتی توسط اسید حل می شوند، از طرف دیگر نسبت به یون های فلزی گزینش پذیری بالایی ندارند، به همین دلیل در روش مذکور، نانوذرات مغناطیسی با مورکسید عامل دار شد و به عنوان جاذبی کاملا کارا برای جداسازی و استخراج مقادیر ناچیز کادمیم و سرب از نمونه های غذایی مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج این تحقیق در مجله Analytical Methods به چاپ رسیده است.

منبع :