ترمیم رگ‌های آسیب دیده در اثر سکته با استفاده از نانوذرات

محققان با استفاده از نانوذرات موفق به جایگزینی سلول‌های سالم در رگ‌های مسدود شده در اثر سکته و ترمیم رگ‌ها در موش‌های آزمایشگاهی شدند.

ترمیم رگ‌های آسیب دیده در اثر سکته با استفاده از نانوذراتبه گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در بسیاری از کشورهای صنعتی، بخش قابل توجهی از مردم از مشکل تصلب شرایین رنج می برند و در بسیاری موارد رسوب مواد در دیواره رگ ها منجر به سفت شدن رگ ها و در نهایت بروز سکته می شود.

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه بون آلمان روشی ارائه کرده است که طی آن با استفاده از نانوذرات می توان سلول های جدید را جایگزین سلول های قبلی در دیواره رگ ها کرد.

پژوهشگران این پروژه نشان دادند که سلول های جدید می تواند تاثیر بسیار مهمی در بخش سفت شده رگ داشته باشد، هرچند نتایج اولیه بسیار جالب توجه است اما برای رسیدن به مرحله آزمون بالینی هنوز نیاز به تحقیقات بسیاری است.

بروز سکته، در اثر مسدود شدن رگ ها یکی از مشکلات رایج است که معمولا برای بیمار خطرات بسیاری را به همراه دارد و سلول های لایه داخلی رگ نقش بسیار مهمی در این امر دارند.

به گفته دانیل ونزل از محققان این طرح پژوهشی، این سلول ها اکسید نیتریک تولید می کنند که نقش مهمی در انبساط رگ ها داشته و فشارخون را مدیریت می کند.

این تیم تحقیقاتی با همکاری محققانی از دانشگاه صنعتی مونیخ این روش را با موفقیت روی موش های آزمایشگاهی انجام دادند. در این پروژه ژن مسئول تولید آنزیم eNOS وارد سلول ها در محیط کشت شد.

محققان برای این کار از ویروس ها کمک گرفتند. این آنزیم مسئول تنظیم رفتار سلول های لایه درونی رگ ها است.

در کنار این ژن، پژوهشگران نانوذرات اکسید آهن را نیز وارد سلول کردند. این نانوذرات خواص سلول های درونی رگ ها را تغییر می دهند و می توانند به محققان اطمینان دهند که سلول ها در محل موردنظر در رگ ها قرار گرفته اند. در واقع نانوذرات مغناطیسی نقش هدایت گر را در این طرح تحقیقاتی ایفا می کنند.

پزشکان با تشخیص انسداد در رگ ها، معمولا بخش مسدود شده رگ را برمی دارند اما با این روش می توان آن بخش را ترمیم کرد، موش هایی که در این پروژه مورد آزمایش قرار گرفتند به شرایط نرمال زندگی بازگشتند.

نتایج این طرح پژوهشی در نشریه ACS Nano منتشر شده است.

منبع :