کشف شبکه ژنی ترمیم کننده سیستم عصبی

محققان یک سازوکار ژنتیکی موثر در ترمیم سیستم عصبی محیطی و نیز داروی جدیدی کشف کردند که به بازسازی عصبی در سیستم عصبی مرکزی کمک می‌کند.

کشف شبکه ژنی ترمیم کننده سیستم عصبیبه گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، محققان دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس با نقشه برداری از عمل پیام رسان آر.ان.ای (RNA) و یا ام.آر.ان.ای (mRNA) در سیستم عصبی، درک جدیدی از این سیستم عصبی به دست آوردند و تصور می کنند که این یافته می تواند به ابداع روش های درمانی بهتر برای جراحت ها منجر شود.

سلول های عصبی، پیام های الکتریکی به سلول ها و بافت در سیستم های ارگان ها ارسال کرده و دریافت می کنند.

گرچه برخی سلول های عصبی مانند سلول های عصبی محیطی بعد از آسیب دیدن بر اثر جراحت ترمیم می شوند، اما بقیه سلول های عصبی مانند سلول های عصبی مرکزی هیچ گونه قابلیتی برای بهبود ندارند.

محققان با کشف چگونگی کمک ام.آر.ان.ای به برخی سلول های عصبی در ترمیم آنها، و نیز کشف اثرات داروی Ambroxol روی سیستم عصبی مرکزی، زمینه را برای ابداع درمان های بهتر برای جراحات عصبی فراهم کردند.

محققان برای این مطالعه که در مجله Neuron منتشر شد، واکنش سیستم تنظیم ژن ام.آر.ان.ای را به جراحات وارد شده به موش ها بررسی کردند و الگوریتم هایی را برای بررسی این فرمان که در آن ژن ها بیان می شوند و نیز برای چگونگی تعامل متقابل ژن ها ابداع کردند.

به گفته محققان، پیشرفت تحقیق موید این عمل در سیستم عصبی محیطی اما نه سیستم عصبی مرکزی بود.

پژوهشگران برای تایید این یافته در سطح ژن، تلاش کردند دارویی کشف کنند که بتواند این بیان ژنتیکی را تقلید کند و متوجه شدند که داروی Ambroxol اثرات ترمیم کننده بر سیستم عصبی مرکزی دارد.

به گفته محققان، درک این تفاوت های مولکولی در سلول های عصبی آسیب دیده در اندام که در آن بازسازی صورت می گیرد، در مقابل سلول های عصبی آسیب دیده در نخاع که در آن بازسازی صورت نمی گیرد، امکان طراحی نحوه درمان را برای تقویت بازسازی عصبی در سیستم عصبی مرکزی بعد از جراحت افزایش می دهد.

منبع :