برای کودکان لجباز تکنیک بی اعتنایی را اجرا کنیم

اهمیت دادن به لجبازی کودک در بسیاری از مواقع اغازگر درگیری کودک و والدین می‌شود.

برای کودکان لجباز تکنیک بی اعتنایی را اجرا کنیمسارا فغانپور روانشناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: در هنگام لجبازی کودک سعی کنید کاملا به او و رفتارهایش بی اعتنا باشید و برای جلوگیری از درگیری کودک را ترک کرده و به دنبال انجام کارهای خود بروید.

وی تصریح کرد: هنگامی که کودک با بی اعتنایی مواجه می شود در ابتدا با ایجاد سروصدا و جیغ و دادهای پی در پی سعی در جلب توجه می کند که والدین باید بسیار هوشمندانه عمل کرده وکوچکترین عکس العملی به فرزند نشان ندهند.

این روانشناس ادامه داد: در نهایت کودک از سرو صدا خسته شده و دست از لجبازی بر می دارد اما در اکثر مواقع احساساتشان جایگزین خواهد شد مثلا از خشونت به بدعنقی تبدیل می شود.

فغانپور گفت:  والدین در هنگام جایگزینی احساسات فرزند باید صبوری به خرج دهند تا او خواسته اش را مطرح کند ،پس از ان ، پدر یا مادر با ارامش به حرف های کودک گوشدهند تا او متوجه شود با لجبازی کاری از پیش نخواهد برد.

منبع :