این حشرات پرحاشیه!

وحشت از موجودات ترسناک مثل سوسک، مار، عنکبوت به دلیل آن است که با ترس اندازه این موجودات چند برابر در ذهن تصور می‌شود.

این حشرات پرحاشیه!به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ بسیاری از ما با دیدن عنکبوتی که با پاهای بلند و بدشکل روی زمین راه می رود احساس وحشت می کنیم. آمار نشان می دهد که در انگلستان با اینکه تعداد عنکبوت های سمی بسیار اندک است، بیش از یک میلیون نفر نسبت به عنکبوت ها ترسی بیمارگونه دارند. 

دانشمندان می گویند که بالاخره دلیل اینکه افراد از عنکبوت ها بیش از سایر خزندگان می ترسند مشخص شده است. پروفسور جان می، روانشناس، می گوید پاهای زاویه دار، رنگ تیره و حرکات غیرقابل پیش بینی این موجودات عواملی هستند که انسان ها را دچار وحشت و انزجار می کند. 

تحقیقات حاکی از آن است که بیشتر افراد به طور ذاتی اشکال زاویه دار را دوست ندارند و اَشکال خمیده را ترجیح می دهند، همچنین رنگ های تیره برای اکثر افراد بار منفی دارد و انسان ها موجوداتی را ترجیح می دهند که قابل پیش بینی و قابل درک باشند. 

تالی لیبوویچ دانشجو در حالیکه از ترس وحشتناک خود از عنکبوت عظیم الچثه ای برای نوگا کوهن دانشمند دانشگاه بن گوریون صحبت می کرد موجب تعجب او از اندازه توصیفی او از این عنکبوت شد و او راترغیب کرد تا در این خصوص مطالعه کند زیرا اندازه این عنکبوت 8 پا در حقیقت بسیار کوچک تر از این هاست.

در ادامه این جرقه در ذهن لبوویچ و کوهن به وجود آمد که اگر افراد از عنکبوت بترسند ترس آنها بر درک اندازه عنکبوت در ذهن آنها تاثیر می گذارد. اگر چه ترس از عنکبوت در بسیاری وجو دارد اما کسانی اندازه عنکبوت را بسیار بزرگتر از اندازه واقعی می بینند که با دیدن عنکبوت ترس و وحشت تمام وجودشان را گرفته باشد.

محققین برای مطالعه گروه مطالعاتی خود را زنان انتخاب کردند زیرا در پرسش برای شرکت در این تحقیقات زنان بیشتر از مردان از عنکبوت می ترسیدند و تمایلی به دیدن آن نداشتند.در ادامه تحقیقات 25 زن را به دو گروه با ترس زیاد و ترس کم از عنکبوت تقسیم کردند.

محققان در ادامه تحقیقات عکس هایی از پروانه و پرندگان و عنکبوت را به این زنان نشان دادند و از آنان خواستند که در مورد اندازه‌ی مورد مشاهده خود برای آنها توضیح دهند.

پس از توصیف زنان در مورد سایز این موجودات دریافتند که این پدیده ادراکی و تصور بزرگتر بودن در خزندگانی یا حشرات پرنده ترسناک اتفاق می افتد و هر دو گروه عنکبوت را ترسناک و ناخوشایند توصیف کردند.

محققان در ادامه اطهار داشتند که براساس این تحقیقات مشخص می شود که چرا  زنان از سوسک وحشت دارند.

در نتایج این تحقیقات لیبوویچ گفت: ترس در نگاه اول به حشرات یا خزندگان ترسناک مثل عنکبوت، سوسک، کرم ها، حشرات ترسناک و خزندگان باعث به وجود آمدذن اختلال اندازه در مغز می شود که ما به دنبال آن هستیم که ترس از سوسک و عنکبوت را در دو دقیقه درمان کنیم.

منبع :روابط طولی در مثلث از هندسه 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی